Beleidsplan

Op 29 november 2019 heeft de kerkenraad het beleidsplan Doorgeven ‘gericht op de toekomst’ 2019-2022
vastgesteld. Dit plan is opgesteld samen met de wijkgemeente Grote Kerk..
Via onderstaande link kunt u het bekijken:

Beleidsplan wijk Grote Kerk 2019

De komende jaren (2019-2022) gaan we bezig met een aantal bepreekpunten.

De wijkgemeente heeft een aantal bespreekpunten (ideeën) aangereikt waar we in ieder geval specifiek aandacht aan willen geven. Deze bespreekpunten zullen de kerkenraad en commissies gaan
bespreken en uitwerken of vasthouden.

Wij hopen dat dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente.