Catechisatie

Voor de jongeren vanaf 12 jaar wordt er wekelijks catechisatie gegeven in de Wheme door ds. Van Bart. Gekozen is voor de dinsdagavond (jongeren die op deze dag niet kunnen, zijn welkom in de Bethelkerk waar op maandagavond catechisatie wordt gegeven). Het is mooi om als jongeren samen te komen rond de Bijbel. We hopen dingen te leren over God en het dienen van Hem, terwijl er ook gelegenheid is voor gesprek.

  • Het eerste uur van 18.30-19.30 uur is bestemd voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar
  • Het tweede uur van 19.30-20.30 uur is bestemd voor jongeren van 16 jaar en ouder

Belijdeniscatechese.

Deze wordt gegeven op dinsdagavond om 20.30 uur in de Wheme. We hopen van harte dat er belijdeniscatechisanten zijn. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen zijn welkom. Het is de Heere Zelf Die ons roept om Zijn Naam te belijden. Wie eerst een persoonlijk gesprek over het volgen van deze catechese wil, kan contact opnemen met ds. Van Bart.