Welkom op de pagina van wijkgemeente Grote Kerk

Cruciaal voor ons kerkelijke leven zijn de zondagse erediensten. In deze diensten staan de lezing en verkondiging van Gods Woord centraal. Het klankbord boven de kansel zegt ons:

‘Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.’ (Jac. 1:21b)

De Grote Kerk staat midden in onze oude stad als teken van de herbergzaamheid en geborgenheid die bij God te vinden zijn. Nog altijd functioneert deze kerk als het huis van de gemeente en wil het voor ons een toevluchtsoord zijn om te schuilen bij God.

Elke zondag zijn er twee samenkomsten van de gemeente in de Grote Kerk.
De diensten beginnen om 9:30 uur en 17:00 uur. Onder het tabblad “nieuws” vindt u de weekbrief. Hierin kunt u lezen welke predikanten deze zondag en volgende week zondag voorgaan.

U bent van harte welkom!


Openstelling van de Grote Kerk voor bezichtiging:

  • Van Koningsdag (27 april) tot en met de herfstvakantie, dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 uur tot 16:30 uur.

Niet op zondag na de diensten.