Elke zondag zijn er twee erediensten die om 09.30 uur en 17.00 uur beginnen. De middagdiensten dragen van tijd tot tijd het karakter van een leerdienst.

Een overzicht van de kerkdiensten treft in de Hervormde Kerkbode aan. We herinneren elkaar aan het Bijbelse appèl uit Hebreeën 10:25: “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, (…), maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag (van Jezus’ wederkomst) ziet naderen.”

Bekijk het volledige preekrooster van 2022 door op de link hierna te klikken:Preekrooster Grote Kerk 2023 versie 8 zt