Elke zondag zijn er twee erediensten die om 09.30 uur en 17.00 uur beginnen. De middagdiensten dragen van tijd tot tijd het karakter van een leerdienst.

Een overzicht van de kerkdiensten treft in de Hervormde Kerkbode aan. We herinneren elkaar aan het Bijbelse appèl uit Hebreeën 10:25: “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, (…), maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag (van Jezus’ wederkomst) ziet naderen.”

 

Het Preekrooster van 2020 kunt u inzien door op de volgende link te klikken: Preekrooster 2020 Grote Kerk incl. Weerklank 05122019