Privacyprotocol kerkdiensten op internet

De Hervormde Gemeente Harderwijk, wijkgemeente Grote Kerk zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform kerkdienstgemist.nl. ln het kerkgebouw hangen drie camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

  1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de wijkgemeente Grote Kerk via internet bevatten geluid en beeld. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers.
  2. Uitzendingen zijn tot maximaal een jaar na de dienst voor iedereen beschikbaar via kerkdienstgemist.nl.
  3. In het gebouw van de Grote Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten en het Heilig Avondmaal worden opgenomen en vertoond via internet.
  4. Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
  5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen plaats nemen in de zijvleugel (ten opzichte van de preekstoel rechts) of in het achterste deel van het schip van de kerk.
  6. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.
  7. Een exemplaar van deze regeling wordt in de Grote Kerk neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.
  8. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.