Vertrouwenspersonen – Veilige Kerk

 

Veilige kerk!
De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Het is belangrijk dat alle gemeenteleden goed met elkaar omgaan en elkaar met respect behandelen. Het gaat om de veiligheid van onze naaste én om de naam van God. Als wijkgemeente Grote Kerk willen we een veilige en betrouwbare gemeenschap vormen.

Onveilige kerk?
Toch is die veiligheid binnen de kerk helaas niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt soms (seksueel) misbruik/ grensoverschrijdend gedrag voor. Dat is ingrijpend en mag niet verzwegen worden. Grensoverschrijdend gedrag en misbruik zullen het vertrouwen in de kerk (en mogelijk ook in God!) ernstig verstoren. Het is in strijd met de boodschap die de kerk dient uit te dragen.

Bewustwording
Bewustwording en alertheid rond dit onderwerp is van belang. Herkennen wij signalen van mensen die hiermee te maken hebben? Is er erkenning voor slachtoffers? Belangrijk is ook dat jongeren en ouderen weten waar ze terecht kunnen als er sprake is van onveiligheid in de kerk. En het is van belang dat we samen zorgen dat de kerk een veilige plek is en blijft.

Vormgeven veilige kerk
Onze kerkenraad heeft al eerder stappen genomen om te bouwen aan een veilige kerk. Zo is er een gedragscode die ondertekend wordt door ambtsdragers, jeugdwerkers en andere vrijwilligers. Ook moeten zij een VOG aanleveren. In het kader van het verder vormgeven van een veilige kerk heeft de kerkenraad ook twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Taken vertrouwenspersonen
Wij zijn er -voor jong en oud- als eerste opvang bij meldingen en klachten die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag, waaronder (seksueel) misbruik binnen kerkelijke relaties. Als vertrouwenspersoon bieden wij ruimte om je verhaal te doen en kunnen wij adviseren en begeleiden bij eventuele vervolgstappen. Je kunt ook bij ons terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties in de gemeente. Ook kunnen wij benaderd worden met vragen over misbruik in familie- of gezinsverband. Daarnaast zullen wij gaan werken aan een plan voor preventie, voorlichting en bewustwording binnen onze wijkgemeente.

Geheimhouding en toerusting
Wij hebben een geheimhoudingsplicht en zullen vertrouwelijk met alle informatie omgaan. Om toegerust te worden voor deze taak volgen wij een training van de landelijke kerken die speciaal bedoeld is voor interne vertrouwenspersonen. Deze training leert ons hoe we mensen kunnen begeleiden, en hoe we de beschikbare klachtenregelingen en meldprotocollen kunnen gebruiken.

Wat doen we als vertrouwenspersonen niet?
Een vertrouwenspersoon is geen mediator, therapeut of probleemoplosser. Ook gaat een vertrouwenspersoon niet onderzoeken of de melding of het vermoeden klopt. Wij doen dus niet aan waarheidsvinding. Verder is een vertrouwenspersoon geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ conflicten of klachten.

Contactgegevens:
U/jij kunt ons bereiken via mail:

Gerrit Mazier
Geriska Poortman
Mailadres                        – vertrouwenspersoon.grotekerk@hervormdharderwijk.nl