Wekelijkse inzameling producten Voedselbank.

In de afgelopen periode met beperkende maatregelen vanwege Covid-19 is er, eerst door Stichting Present en later door de Voedselbank zelf, een aangepaste uitgebreidere inzameling van producten op touw gezet. De lijst met producten wordt in de Kerkbode en nieuwsbrieven vermeld.
Aan extra producten was en is nog steeds sterke behoefte omdat een steeds groter wordend aantal huishoudens, financieel in de knel zijn gekomen en afhankelijk zijn van deze producten.

De noodzaak van inzamelen is hoog.

Om verwarring over producten te voorkomen wordt de actie ‘Broodnodig’ van de Diaconie tot nader bericht stopgezet. Bovenstaande geldt voor alle drie wijkgemeenten.
Naast de wekelijks in te zamelen producten heeft de Voedselbank gevraagd om in de week van Dankdag (woensdag 4 november) een extra inzameling van producten te houden.

De Diaconie heeft aangegeven hier uiteraard aan mee te werken.

Grote Kerk: Kerkplein 2, Wheme, Maandag 09:30-11:30 uur.
Bethelkerk: De Wittenhagen 28, Woensdag 19:00-20:00 uur.
De Regenboog: Biezenplein 1, Maandag en vrijdag 9:00-11:00 uur.

 

De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.