Ontmoetingsmiddagen

Dit seizoen 2019-2020 vinden er in De Wheme ontmoetingsmiddagen plaats op de dinsdagmiddagen. Centraal staan ontmoeting, een praatje, gezelligheid, een spreker met verschillende onderwerpen en film of dia vertoning.

Via de Kerkbode en een persoonlijke uitnodiging hoort u hier meer van.

De data zijn D.V.:
10 maart 2020

Inloopmiddagen

Dit seizoen 2019-2020 vinden er in De Wheme inloopmiddagen plaats op woensdagmiddag. Centraal staan ontmoeting, een praatje, gezelligheid en een spelletje.
De data zijn DV.:

  • 8 januari 2020
  • 5 februari 2020
  • 8 april 2020
  • 13 mei 2020
  • 10 juni 2020

Contactpersoon:
Mary van Schie
Telefoon: 0341 – 43 03 97

Pastoraat
Er worden namens de kerk door verschillende personen bezoeken gebracht aan gemeenteleden. Mocht u graag bezoek willen ontvangen, dan mag u altijd een beroep doen op een ambtsdrager, bezoekbroeder of bezoekdame. Huisbezoek wordt gedaan door de predikant en de ouderlingen. De kerkenraad wil graag in geval van ziekte, verdriet, rouw en bij bijzonder vreugdevolle omstandigheden met u meeleven. Bericht van uw kant daartoe wordt op prijs gesteld. Hiernaast worden door mevr. Hoeve en mevr. Schotanus een aantal gemeenteleden wat intensiever bezocht.

Gebedssamenkomsten in de Wheme

Om de veertien dagen wordt er op donderdagavond van zeven uur tot half acht een gebedsbijeenkomst gehouden in De Wheme. De juiste data worden vermeld in de Kerkbode en de weekbrief.