Pastoraat
Er worden namens de kerk door verschillende personen bezoeken gebracht aan gemeenteleden. Mocht u graag bezoek willen ontvangen, dan mag u altijd een beroep doen op een ambtsdrager of bezoekdame. Huisbezoek wordt gedaan door de predikant en de ouderlingen. De kerkenraad wil graag in geval van ziekte, verdriet, rouw en bij bijzonder vreugdevolle omstandigheden met u meeleven. Bericht van uw kant daartoe wordt op prijs gesteld.

Uw contactpersoon voor het pastoraat is:

J. Wallet, Doornekamp 26 3848 CX Harderwijk

Mob.: 06-57498060

E-mail: jwallet@solcon.nl

 

Gebedssamenkomsten in de Wheme

Om de veertien dagen wordt er op donderdagavond van zeven uur tot half acht een gebedsbijeenkomst gehouden in De Wheme. De juiste data worden vermeld in de Kerkbode en de weekbrief.