Zendingscommissie

De Zendingscommissie is gemeente breed. Voor meer informatie, klik op de volgende link: Zendingscommissie

 

Commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie

De commissie Gemeenteopbouw & Evangelisatie organiseert activiteiten die als doel hebben om gemeenteleden verder toe te rusten in het geloof en/of ze op een ontspannen manier met elkaar in contact te laten komen. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd om randen buitenkerkelijken te betrekken bij de activiteiten in onze wijkgemeente en om hen op die manier kennis te laten maken met het Evangelie of in contact brengen met mensen van onze wijkgemeente.

Het toerusten van gemeenteleden kan bijvoorbeeld door het houden van thema-avonden en/of preekbesprekingen. Het is waardevol om elkaar in het nieuwe winterseizoen regelmatig op een dergelijke manier te ontmoeten. We willen hiermee komen tot bezinning rondom een aansprekend thema of naar aanleiding van een gehouden preek. Het zijn altijd weer boeiende momenten die vaak leiden tot nieuwe inzichten en verdieping van het geloof. Deze ontmoetingen vinden plaats in De Wheme. Uiteraard wordt u hierover vooraf tijdig en uitgebreid geïnformeerd.

Daarnaast proberen we gemeenteleden ook op een ontspannen manier met elkaar in contact te laten komen. De senioren- en ontmoetingsmiddagen zijn hiervan aansprekende voorbeelden, evenals de sportavonden en kinderspelmiddagen.

Ook worden er activiteiten georganiseerd om rand- en buitenkerkelijken te betrekken bij onze wijkgemeente en om hen op die manier in contact te brengen met mensen die het Evangelie kennen.

Op centraal niveau werkt de commissie binnen de ECH (Evangelisatiecommissie Harderwijk, het overkoepelende orgaan) samen met commissies van de andere wijkgemeenten. U kunt hierbij denken aan het leveren van een bijdrage aan de Kinderbijbelclub, de Tentevangelisatieweek en acties rondom feestdagen waarbij we gezamenlijk optrekken met andere kerken binnen Harderwijk.

Ook dit nieuwe seizoen willen we weer een aantal activiteiten organiseren binnen de wijkgemeente Grote Kerk. Dat kunnen we niet alleen, daarbij hebben we ook uw hulp en gebed nodig! Onze roeping is niet uitsluitend een taak voor een commissie maar voor de hele wijkgemeente! Wilt u meehelpen, heeft u ideeën of heeft u behoefte aan meer informatie over het werk van de commissie voor Gemeenteopbouw & Evangelisatie, neem dan contact met ons op. Secretaris (tevens contactpersoon) van onze Commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie is Arjan Rook (evangelisatiecommissie@hotmail.com).