• Bijbelkring I, Ds. J.W. Van Bart

Ds. Van Bart zal de avonden leiden, terwijl mw. Staal-Uit de Bosch de huishoudelijke taken voor haar rekening neemt. We beginnen steeds om 19.45 uur en stoppen rond 21.30 uur.

• Bijbelkring II, Ds. J.W. van Bart (ouderenkring)

Op donderdagmorgen komt een getrouwe groep naar De Wheme om met elkaar de Bijbel te lezen, te bespreken en te zingen. Ds. Kommers zal deze bijeenkomsten leiden. Het is de bedoeling 1 keer in de drie weken op donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur bijeen te komen.

• Lidmatenkring, Ds. J.W. van Bart

Ook de jonge lidmatenkring gaat dit jaar weer van start in de Wheme. Deze kring wordt geleid door ds. Van Bart. We komen met een groep die uit overwegend jongeren bestaat, samen op maandagavond. Om 20.00 uur beginnen we.
Rond 21.30 uur sluiten we af. Alle deelnemers van deze kring zijn weer hartelijk welkom. Ook nieuwe deelnemers nodigen we van harte uit.