Aanmelden voor kerkdiensten

In het moderamen is besloten om vanaf D.V. Goede Vrijdag 2 april 2021 de kerkdiensten open te stellen voor 30 bezoekers. Voor het reserveren van bezoekers voor de kerkdiensten gaan we over op een nieuw reserveringssysteem Kerkbezoekplanner.nl Het reserveringssysteem heeft de volgende voordelen: – Eenvoudig beheer van de kerkelijke activiteiten. – Eenvoudig aanmelden voor diensten.…

Coronamaatregelen Erediensten Grote Kerk

Onderstaand treft u de maatregelen die van kracht zijn voor de Erediensten. Wilt u deze tekst nog eens rustig nalezen en afdrukken op papier, klik dan op de link hierna: Coronamaatregelen Erediensten Grote Kerk versie maart21 Wel/niet bezoeken erediensten Wij vragen u om dringend om bij onderstaande situaties niet de Erediensten te bezoeken: Niet fit…